Анкети


       
Анкета
Дали ќе има избори 2016 во Македонија?
Да
Не
Не знам
Ако се нареди!
[Види резултаи]


09/07/2016 Дали ќе има избори 2016 во Македонија?
06/15/2016 Дали Британија ќе ја напушти ЕУ?
06/15/2016 Дали ќе се распадне ЕУ?
06/15/2016 Кои се вашите очекувања за Македонија?
04/15/2016 Дали ќе има избори во Македонија на 05.06.2016?
12/09/2014 Дали Македонија ќе стане членка на ЕУ?
02/15/2009 Кој е идниот претседател на Македонија?
02/15/2009 Која боја ви е омилена?