Рубрики: Интернет

submit backlinks

Вовед во Рекламирање

ДЕФИНИЦИЈА ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ Маркетингот дистрибуција на стока од произведувачот до крајниот корисник. Тој ги опфака сите фази, од стварање на производот до постпродажните активности. Една од тие карики е рекламирање(огласување, advertising). По дефиниција организацијата...
internet zarabotka

Заработка преку Интернет

Заработка преку Интернет со помош на Блог или Вебсајт Постојат повеќе начини како да заработите на Интернет со користење на својот вебсајт или блог. Листата подолу е направена на основа на одличната статија на...
Translate »