My Dobar Glas.Com
Dobar Glas Online
М А Г А З И Н

ИМПРЕСУМ

ИМПРЕСУМ

Друштвото со ограничена одговорност "Добар Глас" е издавач на магазинот "Добар Глас". Основачи на "Добар Глас" се Љупчо Алексовски, Круно Недев и Александар Мионски. Првиот број на весникот излезе на 20 март 1999 година и оттогаш бележи постојан подем. Сегашниот просечен тираж на весникот е 6.000 примероци, што претставува весник со најголем тираж во јужниот дел од Република Македонија. Сите меѓународни мониторинзи извршени во тој период во врска со објективното и независно новинарство во Македонија, досега покажаа дека "Добар Глас" и во тој дел е убедливо на прво место. Во рамките на весникот излегуваат и прилозите "Аеро", "Профит", "Огласи". Денес  вработени и хонорарни соработници на "Добар Глас" се повеќе од 15 лица. Веб-страницата на "Добар Глас" е веб - страница на пишан македонски медиум. Во просек дневно таа страница на Интернет ја посетуваат повеќе читатели, главно од Канада, САД, Австралија, Нов Зеланд и од западноевропските земји.
Првиот број на весникот излезе на 20 август 1999 година


Kako do nas


КАКО ДО НАС

Издавач:"Добар Глас"    ул. Коле Неделковски 14/11, Македонија
Основачи:Љупчо Алексовски, Д Л и Александар Димитровски
е-маил:dobarglas@dobarglas.info


РЕДАКЦИЈА Redakcija

Главен и одговорен уредник: ЉУПЧО АЛЕКСОВСКИ
Технички уредник: МИРКО ДАНИЛОВСКИ
Лектори: МЕРИ СТОЈКОВСКА
Дописници: СВЕТЛАНА ЈОВЕСКА (Европа), АНА ЛАЗАРОВСКА (Скопје), ЛИЛЈАНА РИСТОВА (Канада), СВЕТЛАНА ЈОВЕСКА (Австралија)


МЕНАЏМЕНТ    МЕНАЏМЕНТ
МЕНАЏМЕНТ
 
Генерален директор:ЉУПЧО АЛЕКСОВСКИ
Маркетинг служба:МАК МЕДИА - Гевгелија, ул."Маршал Тито" 39
Тел:+389 34 215 425
Печати:"Софмедиа" Скопје
Ден. сметка:30000000XXXXXXXX, УНИ БАНКА - Скопје
Девизна сметка:0270100200217-52482, УНИ БАНКА - Скопје
Дночен број:МК 4030004503393
 

Според Мислењето на Министерството за култура бр. 08-99/690-690 од 08.03.1999 година, за "Добар Глас" се плаќа привилегирана даночна стапка.


Logo


Зошто сме овде?
"За што не објавуваат медиумите, не се ни случило."
Со горе изнесеното тврдење не се сложуваме во потполност, но факт е дека во светот секој ден излегуваат неколку илјади дневни весници, а од излегувањето на првиот број изминаа 303 години.
Сигурни сме дека имате важни обврски и не стигнувате редовно да ги пратите сите телевизииски и радио емисии, да читате дневни весници, неделници, месечници и стручни часописи, да прегледувате се поголем број на Интернет портали и други медиуми. Но сигурно ќе се сложите дека е потребно да знаете како ве гледаат и објавуваат за Вас, Вашите активности, активностите на деловните партнери или конкуренцијата.
Затоа сме ние овде, да за Вас, по Ваш избор во најкратко можно време ги најдеме и проследиме информациите, податоците и објавувањата кои се важни за Вашите активности.
"Јавното мнение", "медиумската појава", "медиумска пропратеност" - сето тоа се содржини на чија основа можете да добиете податоци за тоа што објавуваат за Вас, но исто така и за содржините кои ве интересираат, па на тој начин посоодветно ги планирате своите активности и ги носите деловните одлуки.
 

Dodaj RSS kanal Dodaj na iGoogle Bookmark
За што не објавуваат медиумите, не се ни случило.
ИНТЕРВЈУ
Интервју со
МАКЕДОНСКИ ВЕСТИ
...имаме своја држава ...не постои институција која мисли на иселеништвото.


ВИДЕО ИНТЕРВЈУ
Видео Интервју со ПЕТАР ТЕМЕЛКОВСКИ
Филип Македонецот ...
за нашата иднина...
НА ДЕНЕШЕН ДЕНPascalin

 • BLOG
  World Wide Web

  ЖИВОТ 1.0

  Како да се остане анонимен на web, и секако да се избегне политичко апсење? - Повеќе.

 • MAIL
  Контакт

  Забелешки, мислења и слично можете да оставите во понудениот формулар, или преку електронска пошта Контакт Страна.


 • SHOW
  Search This Site

  За кириличнo пребарување користете Alt+Shift.

 • PROFILE
  Your Profile - ТЕСТ
Агенцииски ВЕСТИ (CNN)


Makedonski Vesti

ВЕСТ ПО ВЕСТ
Курсна листа
НБМ-NBM
Број: - -
продажен курс за:
дд. мм. 2009.
USD00146.3074
EUR00161.4129
GBP00167.3978
CAD00137.6305
AUD00130.9011
CHF00141.3332
 

Ohridska banka


Skopje Alexander the Great Airport | Macedonia

Euro Broker


ИНФО STYLE


КОМПАНИИСКИ НОВОСТИ


JukeBox
Мини плеер
К О Л У М Н А

САМО ЗА ДА ЗАМИНЕ ЕДЕН ...
МАСКА ЗА ЕГОИЗАМ И ...
КОАЛИЦИЈА НА ВЕТУВАЊА
РЕНТИЈЕРИ НА ОКОЛНОСТИТЕ

ВРЕМЕ
Гевгелија 40°C
Find the Weather for any City, State or Zipcode, or Country

FASHION IN MACEDONIA


Секција за превземање
Хороскоп
       
       
       
...

АНКЕТА
Graphic Design