My Dobar Glas.Com
Dobar Glas Online
М А Г А З И Н

ИНФОРМАТОР

ИНФОРМАТОР

ИНФО СЕРВИС
info Gevgelija     history Gevgelija     pari Gevgelija     posta Gevgelija     hotel Gevgelija     retorant Gevgelija     nightlife Gevgelija     telefoni Gevgelija     drzavni Praznici

...


info Gevgelija

ИНФО     А М Ф А К С И Т И Д А

Обележјата на на еден регион се збир вредности, карактеристики и обележја создадени од природата, а без учество и влијание на човекот. Во нив спаѓаат географската и геопрометната положба на подрачјето, рељефните карактеристики, геолошки, сеизмички, педолошки, хидрографски и климатски карактеристики, како и обележјата на флората и фауната. Проучувањето на сите природни обележја и класификација и валоризација на определените вредности и погодности и нивното конфронтирање или синтеза на вредностите создадени од човекот, претставува основа за организација, односно разместување на човековите активности и дејствија на најрационален начин.
Во делот на анализата за погодностите на природната средина се врши валоризација на потенцијалите на природните ресурси, што воедно е и појдовна основа за планирање на локалниот економски развој.
При тоа компонентите на природната средина се третираат како извори на природното богатство на определен простор чија експлоатација зависи од нивото на развој на производните сили, од потребите на човекот и степенот на свесни и плански акции. Валоризацијта на погодностите на природната средина претставува појдовна основа за планирано и рационално користење на природните потенцијали за потребите на развојот на стопанството и за обезбедување на хумани услови за живеење, и тоа не само од аспект на нивното искористување, туку и врз активно делување врз природните фактори и модификација на дадените природни услови по пат на разни зафати. Тој процес во својата вкупност претставува основа за креирање на планот за искористување на природната средина како еден од мошне важните аспекти за стратешко планирање на локалниот економски развој.


history Gevgelija

ИСТОРИЈСКИ ПОГЛЕД

При тоа компонентите на природната средина се третираат како извори на природното богатство на определен простор чија експлоатација зависи од нивото на развој на производните сили, од потребите на човекот и степенот на свесни и плански акции. Валоризацијта на погодностите на природната средина претставува појдовна основа за планирано и рационално користење на природните потенцијали за потребите на развојот на стопанството и за обезбедување на хумани услови за живеење, и тоа не само од аспект на нивното искористување, туку и врз активно делување врз природните фактори и модификација на дадените природни услови по пат на разни зафати. Тој процес во својата вкупност претставува основа за креирање на планот за искористување на природната средина како еден од мошне важните аспекти за стратешко планирање на локалниот економски развој.


pari Gevgelija

ПАРИ - БАНКОМАТИ

Службена валута во Република Македонија е денар (1 МКД = 100 дени).
Странска валута може да се промени во банка, менувачница, поштенските уреди и во поголемиот дел од туристичките агенции, хотели и кампови.
Работно време во банките е од 08 до 18 часот од понеделник до петок и до 13 часот во сабота. Банкоматите се исто така сеприсутни.

Кредитни картици
Скоро во сите хотели, ресторанти и трговски објекти се примаат кредитни картици (AMEX, Diners, EC/MC, Visa)

Банкомати - нови локации
супермаркет Тедико ул. М.Тито бр.300


или пронајдете банкомат со помош на АТМ Локатор
Visa credit card Visa Global ATM Locator
Mastercard MasterCard Global ATM Locator

posta Gevgelija

ПОШТА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Поштенските уреди се отворени од 07 до 19 часот, а во сабота до 14 часот.
Поштенски марки можат да се купат во поштенските уреди и во киосците.
јавните телефонски говорници работат исклучиво со телефонски картици кои можат да се купат в поштенските уреди и киосците.


hotel Gevgelija

ХОТЕЛИ - СМЕСТУВАЊЕ


наскоро


retorant Gevgelija

РЕСТОРАНИ


наскоро


nightlife Gevgelija

ЗАБАВА - NIGHTLIFE


наскоро


telefoni Gevgelija

ПОВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Меѓународен повикувачки код за Македонија 00389
Повикувачки број за Гевгелија 034
Полиција 192
Противпожарна служба 193
Брза Помош 194
МАК (Македонски авто-клуб) 034 000 000
Помош на патишта 987@mak.mk (ако повикувате
 од странство или моб. бирајте  +389 34 987)
987
Општи информации 188
Инфо за локални и меѓуградски тел. броеви 188
Прогноза на времето и состојба на патиштата 050 000 000
Туристичка заедница општина Гевгелија (034) 000 000
Општина Гевгелија тел:  (034) 000 000
фах:  (034) 261 803
Општина Богданци тел:  (034) 000 000
фах:  (034) 261 803
Општина Дојран тел:  (034) 000 000
фах:  (034) 261 803
Авт-севис "МОБИЛЕ" (034) 000 000
МП - Македонска пошта ј.п Скопје - Гевгелија (034) 000 000
Макпетрол Скопје - Гевгелија (034) 000 000
Железничка станица Гевгелија (034) 211 315
Железничка станица Миравци (034) 229 005
"Зегин" аптеки, Гевгелија (034) 000 000
Аеродром Скопје (02) 313 311
Амбуланта Гевгелија (034) 000 000
Забна амбуланта (023) 000 000
Медицински центар Гевгелија (034) 000 000
Царинарница Гевгелија (034) 000 000
(034) 000 000
Музичко училиште "Васо Карајанов" (034) 000 000
Бензинска станица Шимов (034) 000 000
Основни училишта (034) 000 000
Средно Училиште Гевгелија (034) 000 000
Средно Училиште Богданци (034) 000 000
Детски градинки (034) 000 000
Главна пошта Гевгелија (034) 000 000
Театар  "СОНЦЕ" (034) 000 000
"Паскалин" Гевгелија phone(034) 000 000
Тахи ХИТ phone(034) 000 000
Библиотека "Гоце Делчев" (034) 000 000
Супермаркет "Солун" (034) 000 000ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - ОПШТИНИ
податоците се однесуваат само за општина Гевгелија

Одделение за стручно-административни и општи работи (034) 211 211
Одделение за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина (034) 212 137
Одделение за комунални работи и локални патишта (034) 213 979
Одделение за правни работи (034) 213 843
Одделение за јавни дејности (034) 213 843
Одделение за инспекциски надзор (034) 213 843
Одделение за финансии и буџет (034) 211 578
Одделение за локални даноци и такси (034) 213 843history Gevgelija
ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ на Република Македонија

01. јануари - Нова Година
07. јануари - Божиќ прв ден
20. април - Велигден, вториот ден на Велигден
01. мај - Ден на трудот
24. мај - „Св. Кирил и Методиј“ Ден на сесловенските просветители
02. август - Ден на Републиката
08. септември - Ден на независноста
20. септември - Рамазан Бајрам
11. октомври - Ден на народното востание
23. октомври - Ден на Македонската Револуционерна Борба
08. декември - “Св. Климент Охридски”
 

*** Доколку државните празници и празниците на РМ се паѓаат во недела, наредниот ден се смета за неработен.За граѓаните од православна вероисповед - неработни денови
06 Јануари (вторник), Бадник, ден пред Божик
19 Јануари (понеделник), Богојавление (Водици)
17 Април (петок), Велики Петок, петок пред Велигден
05 Јуни (петок), Духовден, петок пред Духовден
28 Август (петок), Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица) 
Dodaj RSS kanal Dodaj na iGoogle Bookmark
За што не објавуваат медиумите, не се ни случило.
ИНТЕРВЈУ
Интервју со
МАКЕДОНСКИ ВЕСТИ
...имаме своја држава ...не постои институција која мисли на иселеништвото.


ВИДЕО ИНТЕРВЈУ
Видео Интервју со ПЕТАР ТЕМЕЛКОВСКИ
Филип Македонецот ...
за нашата иднина...
НА ДЕНЕШЕН ДЕНPascalin

 • BLOG
  World Wide Web

  ЖИВОТ 1.0

  Како да се остане анонимен на web, и секако да се избегне политичко апсење? - Повеќе.

 • MAIL
  Контакт

  Забелешки, мислења и слично можете да оставите во понудениот формулар, или преку електронска пошта Контакт Страна.


 • SHOW
  Search This Site

  За кириличнo пребарување користете Alt+Shift.

 • PROFILE
  Your Profile - ТЕСТ
Агенцииски ВЕСТИ (CNN)


Makedonski Vesti

ВЕСТ ПО ВЕСТ
Курсна листа
НБМ-NBM
Број: - -
продажен курс за:
дд. мм. 2009.
USD00146.3074
EUR00161.4129
GBP00167.3978
CAD00137.6305
AUD00130.9011
CHF00141.3332
 

Ohridska banka


Skopje Alexander the Great Airport | Macedonia

Euro Broker


ИНФО STYLE


КОМПАНИИСКИ НОВОСТИ


JukeBox
Мини плеер
К О Л У М Н А

САМО ЗА ДА ЗАМИНЕ ЕДЕН ...
МАСКА ЗА ЕГОИЗАМ И ...
КОАЛИЦИЈА НА ВЕТУВАЊА
РЕНТИЈЕРИ НА ОКОЛНОСТИТЕ

ВРЕМЕ
Гевгелија 40°C
Find the Weather for any City, State or Zipcode, or Country

FASHION IN MACEDONIA


Хороскоп
       
       
       
...

Секција за превземање
АНКЕТА
Graphic Design