Tagged: Автономна Македонија

Avtonomija za Makedonija

Независна Македонија

преземено од Руска Реч Автономна Македонија игрите за Балкански сојуз – гаранција на мирот на Македонскиот полуостров Во својот текст Кире Филов анализира еден значаен текст од аспект на Русија за „Македонското прашање“, објавено...
Translate »