Tagged: Dojran

amfaksitida dojran

Дојран низ Историјата

Д О Ј Р А Н Дојран е еден од најстарите градови во Македонија. Првите пишувани податоци датираат од 484 година пред нашата ера од грчкиот историчар Херодот. Според него, во Езерото на наколни...
Translate »